Skip to content Skip to footer

Czy będą zbawieni katolicy niepraktykujący?

zbawienie

Opis książki:

Katolicy niepraktykujący są na ogół przekonani, że mają zapewnione zbawienie, bo wierzą w Boga, tzn. uznają jedynie Jego istnienie, ale bez świadectwa wiary i praktykowania jej na co dzień.

Czy jednak realizując taki model „wiary” mogą być pewni zbawienia? Czy raczej zdążają na manowce potępienia wiecznego? Niniejsza książka usiłuje udzielić odpowiedzi na te istotne kwestie. Jest ona teologiczno-pastoralną analizą postawy wiary katolika określającego siebie jako wierzący niepraktykujący w kontekście zbawienia wiecznego; wskazuje na potencjalne skutki religijne niepraktykowania.

Nakład wyczerpany. Książki rozprzedano w ciągu 1,5-2 lat. Obecnie pracuję nad nową książką, zupełnie na nowo opracowywaną.