Okres dzieciństwa

Okres młodości


Okres seminarium

Okres posługi kapłańskiej

Jubileusz 25-lecia kapłaństwa

Czas obecny