Skip to content Skip to footer

Author page: xsebastian

Niedziela nr 18/2014

Ratuj duszę swoją, póki nie jest za późno!                 Niemal w każdej parafii powiększa się liczba tzw. wierzących niepraktykujących, którzy żywią głębokie przekonanie o pewności zbawienia na podstawie samego intelektualnego uznania istnienia Boga, przypisując sobie nie lada zasługę z tego powodu. Wiarę religijną i możliwość zbawienia redukuje się do wymiaru antropocentrycznego: eksponuje się zasady moralne…

Read More

Idziemy nr 8/2014

Autostrada do piekła? Z ks. dr. Sebastianem Kępą rozmawia Irena Świerdzewska          Jestem wierzący, ale niepraktykujący  - można coraz częściej usłyszeć  wśród katolików Ksiądz skupia się w pracy na takich osobach. Czym się charakteryzują? Takie osoby wiarą nazywają płytki tradycjonalizm religijny, czyli okazjonalne wypełnianie określonych praktyk religijnych. Ich zdaniem wiara pozostaje osobistym wewnętrznym aktem, który…

Read More