Idziemy nr 8/2014

Autostrada do piekła?

Z ks. dr. Sebastianem Kępą rozmawia Irena Świerdzewska

         Jestem wierzący, ale niepraktykujący  – można coraz częściej usłyszeć  wśród katolików Ksiądz skupia się w pracy na takich osobach. Czym się charakteryzują?

Takie osoby wiarą nazywają płytki tradycjonalizm religijny, czyli okazjonalne wypełnianie określonych praktyk religijnych. Ich zdaniem wiara pozostaje osobistym wewnętrznym aktem, który niczym nie musi  objawiać się na zewnątrz. Uważają, że sama wiara, rozumiana jako uznanie istnienia Boga, wystarczy do zbawienia wiecznego. . Cechą charakterystyczną niepraktykujących katolików są  ich zapewnienia o szczególnym przywiązaniu do Boga i miłości względem Niego, choć nie chodzą do kościoła, nie przyjmują sakramentów świętych i  nie wypełniają w życiu nauki Chrystusa.


5DM31001

5DM31002