Medal Mater Verbi 2013

Czcigodny Księże Doktorze! 

                Od 16 lat z okazji Niedzieli Środków Masowego Przekazu organizowana jest Pielgrzymka Pracowników, Czytelników i Przyjaciół ”Niedzieli” na Jasną Górę. Nasza tegoroczna XVII Pielgrzymka  odbędzie się 21 września 2013 r. pod hasłem: “Głosić Chrystusa wszystkim”. Ma nam ona jeszcze bardziej uświadomić zadania, jakie Kościół stawia przed katolickim tygodnikiem. Wielu duszpasterzy i wiernych świeckich jest zaangażowanych w prace na rzecz kolportażu i promocji “Niedzieli” w parafiach. Wiadomo bowiem, że żyjemy w czasach trudnych dla prasy katolickiej i bez zrozumienia ze strony kapłanów oraz środowisk katolików świeckich czytelnictwo prasy katolickiej byłoby bardzo słabe. Dlatego dobrze, że mamy tak wielu przyjaciół, którzy na różne sposoby wspierają “Niedzielę” w utrzymaniu się na rynku prasowym oraz pomagają w rozwoju pisma. Osoby szczególnie oddane “Niedzieli” każdego roku są odznaczane przez jej Redaktora Naczelnego medalem “Mater Verbi” – Matka Słowa. To wyraz naszej wdzięczności za ich życzliwość i konkretną pomoc w ewangelizacji z wykorzystaniem katolickiego tygodnika. Miło mi powiadomić, że podczas tegorocznej pielgrzymki będziemy mogli Czcigodnemu Księdzu wręczyć nagrodę “Mater Verbi”.

        ks. inf. dr Ireneusz Skubiś

medal

dyplom